ALLIANZ CI    „Gwarancja zysku!”


  • Bardzo wysoko i stabilnie plonująca odmiana jęczmienia jarego, rekomendowana do uprawy w całej Polsce.

  • Z uwagi na wysoka zawartość białka, szczególnie polecana w żywieniu zwierząt.

  • Bardzo dobrze sprawdza się na glebach średniej jakości, w mniej intensywnej technologii uprawy.

  • Rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie.

  • Ziarno ładne, dobrze wyrównane ( MTZ – ok. 50 g).

  • Odmiana o dobrej zdrowotności, szczególnie wysoko odporna na mączniaka prawdziwego i rynhosporiozę.

  • Doskonała krzewistość.

  • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 250-280 kiełkujących ziaren na 1 m2, (ca. 110-140 kg/ha).

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia średni  
Termin dojrzewania średni  
Długość źdżbła średnia  
MTZ wysoka  
Zawartość białka dobra 5,0
Gęstość ziarna wysoka 6,0
Odporność na wyleganie dobra 6,4

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,2
Rynchosporioza wysoka 8,2
Plamitość siatkowa dobra 7,3
Rdza jęczmienna dobra 7,4
Ciemnobrunatna plamistość dobra 7,3


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX