ARABELLA CI    Na gleby słabe i nie tylko !!!


  • Pszenica o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A).

  • Wysoki poziom plonowania na terenie całej Polski.

  • Tolerancyjna na zakwaszenie gleby – przydatna do uprawy na glebach słabszych.

  • Bardzo wczesna – idealna do mieszanek z jęczmieniem oraz do uprawy na glebach słabszych.

  • Najwyższa odporność na osypywanie ziarna.

  • Odmiana przewódkowa – przydatna do siewów późno jesiennych.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła średnie  
MTZ średnia  
Zawartość białka wysoka 7,0
Zawartość glutenu wysoka 6,0
Gęstość ziarna dobra 5,0
Odporność na wyleganie dobra 7,3
Odporność na porastanie średnia 4,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,3
Rdza brunatna dobra 7,3
Septorioza liści średnia 6,6
Septorioza plew dobra 7,2
Choroby podstawy źdźbła wysoka 8,0
Fuzarioza kłosa dobra 7,5


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX