MANDARYNA C1    Toleruje wadliwy płodozmian !!!


  • Jakościowa (grupa A) odmiana pszenicy jarej.

  • Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju.

  • Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność, szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną.

  • Odmiana wczesna, o średniej wysokości i bardzo dobrej odporności na wyleganie.

  • Ziarno o średniej MTZ, z małą ilością pośladu i o wysokiej gęstości w stanie zsypnym.

  • Wyróżnia się bardzo dobrą wartością technologiczną ziarna.

  • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 170-190 kg/ha).

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła średnie  
MTZ średnia  
Zawartość białka średnia 5,0
Zawartość glutenu dobra 7,0
Gęstość ziarna wysoka/td> 9,0
Odporność na wyleganie dobra 7,5
Odporność na porastanie średnia 4,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,3
Rdza brunatna dobra 7,6
Septorioza liści średnia 6,7
Septorioza plew wysoka 8,1
Choroby podstawy źdźbła wysoka 8,0
Fuzarioza kłosa dobra 7,7


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX