QUINTUS C1    Wybitnie zdrowy i plenny !!!


  • Odmiana oścista.

  • Pierwsza pszenica łącząca wysoką zdrowotność liścia i kłosa z bardzo wysokim plonem.

  • Bardzo dobra odporność na rdzę żółtą i brunatną a także na fuzariozę kłosów.

QUINTUS to unikalna odmiana ze względu na wysoki potencjał plonowania w połączeniu z wybitną tolerancją na fusarium. Po za tym wykazuje szczególną odporność na rdzę żółtą, rdzę brunatną i inne choroby liści. Toleruje przedplony zbożowe oraz stanowiska o nadmiernych opadach.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia średnia  
Termin dojrzewania średnia  
Wysokość roślin średnia  
Odporność na wyleganie średnia  
Gęstość łanu średnia  
Ilość ziaren w kłosie średnia  
MTN niska  
Zawartość białka niska  
Liczba opadania średnio niska  
Wodochłonność średnia  

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy średnia 4,0
Rdza brunatna wysoka 2,0
Septorioza liści średnia 4,0
Fuzarioza kłosa wysoka 3,0
Rdza żółta wysoka 2,0


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX