MAZUR CI    Rekordowe plonowanie !!!


  • Najnowsza odmiana pszenżyta jarego o wysokiej plenności.

  • Pszenżyto o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosa.

  • Odmiana wczesna, o średniej wysokości źdźbła (ok.102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie.

  • Posiada wysoką tolerancję na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz.

  • Ziarno grube o wysokiej MTZ i najwyższej gęstości w stanie zsypnym.

  • Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych.

  • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 170-200 kg/ha).

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania średni  
Długość źdżbła średnie  
MTZ wysoka  
Zawartość białka średnia 4,0
Gęstość ziarna wysoka 8,0
Odporność na wyleganie wysoka 7,6
Odporność na porastanie dobra 5,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,1
Rdza brunatna wysoka 8,5
Septorioza liści dobra 7,4
Septorioza plew średnia 6,9
Choroby podstawy źdźbła dobra 7,5
Fuzarioza kłosa wysoka 8,0
Rynchosporioza dobra 7,7


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX