BOSPORUSRekordowa plenność! Wysoka zdrowotność!

  • Bosporus to nowa, wysokoplenna odmiana pszenica ozima zarejestrowana w 2019 roku w Polsce i Niemczech.

  • Jest jedną z najwyżej plonujących odmian w Polsce.

  • Z uwagi na wiele korzystnych cech agrotechnicznych nosi miano „łatwej” w uprawie.

  • Charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi ziarna (grupa A/B) oraz bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie odporna jest na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozę plew.

  • Jest odmianą o średniej wysokości i bardzo dobrej sztywności.

  • Bosporus charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.
  • Ziarno o średniej grubości, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu (MTZ ok. 45-48 gram).
  • Pszenica o bardzo dobrej krzewistości, przydatna jest również do opóźnionych siewów.
  • Norma wysiewu w optymalnym terminie siewu, to 300-350 kiełkujących ziaren na m2, tj.: ca. 150-170 kg/ha.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła średnie  
MTZ średnia  
Zawartość białka dobra 4,0
Odporność na wyleganie wysika 8,6
Odporność na porastanie wysoka 6,0
Zimotrwałość dobra 4,0
Ilość glutenu mokrego wysoka 6,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysokaa 8,1
Rdza brunatna wysoka 7,9
Septorioza liści średnia 6,7
Septorioza plew wysoka 8,2
Choroby podstawy źdźbła wysokaa 8,0
Brunatna plamistość liści dobra 7,7
Fuzarioza kłosa dobra 7,6
Rdza żółta wysoka 8,6


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX