WILEJKARewelacyjna odporność

  • Odmiana oścista.

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania.

  • Rewelacyjna zimotrwałość (7,5/9 – w doświadczenia rejestrowych na Litwie)

  • Jedna z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku!

  • Ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra).

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia średnia 4,0
Termin dojrzewania średnia 4,0
Wysokość wysoka 4,5
MTZ wysoka 5,0
Zawartość białka wysoka 6,0
Zawartość glutenu wysoka 6,0
Odporność na wyleganie średnia 4,0
Mrozoodporność wysoka 6,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy średnia 3,5
Rdza brunatna wysoka 5,0
Septorioza liści średnia 3,5
Septorioza plew wysoka 6,0
Choroby podstawy źdźbła wysoka 5,0
Fuzarioza kłosa wysoka 5,0
Rdza żółta średnia 3,5
Brunatna plamistość liści wysoka 5,0


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX