OCTAVIOImperium plonów

  • Nr 1 plonowania (115% wzorca) w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2016 roku!

  • Zimotrwałość 5,5o

  • Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby.

  • Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie.

  • Ciężkie ziarno (wysoka waga hektolitra).

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia średni 4,0
Termin dojrzewania średni 4,0
Mrozoodporność wysoka  8,0
MTZ średni  4,0
Zawartość białka średni 4,0
Odporność na wyleganie wysoka 5,0
Wysokość średnia 3,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Pleśń śniegowa wysoka 6,0
Mączniak prawdziwy wysoka 4,5
Rdza brunatna wysoka 6,0
Rynchosporioza wysoka 5,5
Septorioza liści wysoka 4,5
Septorioza plew wysoka 5,0
Choroby podstawy źdźbła wysoka 6,0
Fuzarioza kłosa wysoka 5,0
Rdza żółta wysoka 6,0


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX