DAŃKOWSKIE DIAMENT C1Diament wśród zbóż !!!

  • Żyto Dańkowskie Diament jest odmianą populacyjną należącą do grupy najwyższej plonujących odmian żyta na terenie Polski.

  • Odmiana o dobrej odpornością na choroby.

  • Rośliny są średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.

  • Ziarno wyrównane o średnio wysokiej masie 1000 nasion i dużej gęstości w stanie zsypnym.

  • Dużym atutem żyta Dańkowskie Diament jest bardzo dobra jakość ziarna, przez co idealnie nadaje się do uprawy na cele młynarsko-piekarskie. Wynika to z faktu posiadania wysokiej liczby opadania, dużej lepkości maksymalnej kleiku skrobiowego oraz wysokiej końcowej temperatury kleikowania

  • Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie sprawia, że w latach o niekorzystnych warunkach pogodowych w czasie zbioru długo utrzymuje dobrą jakość.

  • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca 90-110 kg/ha). Przy terminie opóźnionym zleca się normę wysiewu zwiększyć o 10%. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, wysiew należy zmniejszyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania średnio wczesny  
Długość źdżbła nieco skrócone  
MTZ średnia  
Liczba opadania: wysoka 6,0
Zawartość białka wysoka 6,0
Odporność na wyleganie średnia 5,3
Odporność na porastanie średnia 5,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy dobra 7,3
Rynchosporioza dobra 7,4
Rdza brunatna dobra 7,3
Septorioza liści: średnia 6,5
Choroby podstawy źdźbła: wysoka 8,0
Rdza źdźbłowa: średnia 6,6
Pleśń śniegowa: dobra 7,5


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX