DAŃKOWSKIE RUBIN C1Na gleby słabe i nie tylko !!!

  • Odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu w Polsce, Niemczech, Austrii oraz Szwecji.

  • Odmiana wczesna, przydatna do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.

  • Szczególne przydatna na gleby słabe.

  • Odmiana o skróconym źdźble i dobrej odporności na wyleganie, co sprawia, że może być uprawiana w intensywniejszej technologii.

  • Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby oraz niska podatność na sporysz.

  • Nadzwyczajna krzewistość, zalecana niska norma wysiewu nasion.

  • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 240-260 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne. Przy terminie opóźnionym zaleca się normę wysiewu zwiększyć o 10%, tj. do 2,2 j.s/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, wysiew należy zmniejszyć o 10%, tj. do 1,8 j.s/ha.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła tradycyjne  
MTZ wysoka  
Liczba opadania: średnia 4,0
Zawartość białka wysoka 6,0
Odporność na wyleganie średnia 5,0
Odporność na porastanie średnia 5,2

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,1
Rynchosporioza dobra 7,3
Rdza brunatna dobra 7,1
Septorioza liści: średnia 6,5
Choroby podstawy źdźbła: wysoka 7,9
Rdza źdźbłowa: dobra 7,6
Pleśń śniegowa: wysoka 8,0


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX