TUR F1Plony, zdrowie i postura to zalety żyta TUR-a !!!

  • Najnowszy mieszaniec trójliniowy o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie całego kraju (prawie 8,0 t/ha na poziomie ekstensywnym -a1, w latach 2011-2013 - 118% wzorca).

  • Ziarno grube o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.

  • Nadzwyczajna jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie.

  • Bardzo dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz.

  • Mieszaniec o dobrej odporności na wyleganie.

  • Bardzo dobra zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne: 180-210 kiełkujących nasion na m2 (ca. 65-75 kg/ha). Przy terminie opóźnionym zaleca się normę wysiewu zwiększyć o 10%, tj. do 2,2 j.s/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, wysiew należy zmniejszyć o 10%, tj. do 1,8 j.s/ha.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła tradycyjne  
MTZ wysoka  
Liczba opadania: dobra 5,0
Zawartość białka niska 3,0
Odporność na wyleganie dobra 5,2
Odporność na porastanie średnia 4,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 7,9
Rynchosporioza dobra 7,7
Rdza brunatna średnia 6,6
Septorioza liści: dobra 7,2
Choroby podstawy źdźbła: wysoka 8,3
Rdza źdźbłowa: dobra 7,5
Pleśń śniegowa: wysoka 7,8


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX