NAWOZY

W ciągłej ofercie posiadamy następujące nawozy:

AZOTOWE:
Saletra amonowa 34%
Saletrzak 27%
Mocznik 40%

WIELOSKŁADNIKOWE:
Amofoska 4-10-22
Amofoska 5-10-25
Polifoska

Pod warzywa BONTAR NPK 3-9-15 (CaMgS 5-4-30)
Wapno 98% Polcalc
Wapno z magnezem SUPERMAGPOWRÓT