RODO

            Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

            1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Przedsiębiorstwo Nasienne Piotr i Zdzisław Krzyżański Sp.J., Karpicko ul. Podgórna 21C, 64-200 Wolsztyn

            2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nie dotyczy

            3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
                osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

            4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, Biuro Rachunkowe Profit Janowski s.c.

            5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane
               są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

            6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

            7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

            8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy