GLORIA

  • - Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia ozimego.
  • - Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonownania.
  • - Odmiana uniwersalna, przydatna do uprawy na glebach dobrych jak i na gorszych stanowiskach.
  • - Odmiana o wczesny terminie kłoszenia i dojrzewania.
  • - Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie, co daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego.
  • - Ziarno Glorii jest grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości.
  • - Posiada również dużą zawartość białka (12,5% w 2010 r), co czyni go idealnym w żywieniu zwierząt.
  • - Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90) a także dobrej zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła średnia  
MTZ wysoka  
Zawartość białka wysoka 6,0
Odporność na wyleganie bardzo wysoka 7,8
Zimotrwałość dobra 5,0

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy średnia 6,8
Rynchosporioza wysoka 8,0
Plamistość siatkowa dobra 7,0
Czarna plamistość średnia 6,0
Rdza jęczmienna średnia 5,0
Pleśń śniegowa wysoka 8,0


POWRÓT