GLORIA  • Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia ozimego.

  • Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonownania.

  • Odmiana uniwersalna, przydatna do uprawy na glebach dobrych jak i na gorszych stanowiskach.

  • Odmiana o wczesny terminie kłoszenia i dojrzewania.

  • Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie, co daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego.

  • Ziarno Glorii jest grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości.

  • Posiada również dużą zawartość białka (12,5% w 2010 r), co czyni go idealnym w żywieniu zwierząt.

  • Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90) a także dobrej zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła średnia  
MTZ wysoka  
Zawartość białka wysoka 6,0
Odporność na wyleganie bardzo wysoka 7,8
Zimotrwałość dobra 5,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy średnia 6,8
Rynchosporioza wysoka 8,0
Plamistość siatkowa dobra 7,0
Czarna plamistość średnia 6,0
Rdza jęczmienna średnia 5,0
Pleśń śniegowa wysoka 8,0


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX