JAKUBUS odmiana 6 rzędowa

Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi.

  • - Najwyższy poziom plonowania wdoświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU.
  • - Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie.
  • - Wysoka zimotrwałość.
  • - Średnio późny termin dojrzewania.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia średnia 5,0
Termin dojrzewania średnia 5,0
Wysokość roślin średnia 4,0
MTZ średnia 5,0
Zawartość białka średnia 5,0
Odporność na wyleganie wysoka 7,0
Zimotrwałość średnia 5,0

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,0
Rynchosporioza wysoka 8,0
Plamistość siatkowa dobra 7,0
Czarna plamistość dobra 7,0
Rdza jęczmienna wysoka 8,0


POWRÓT