QUADRIGAQuadriga – od wysokich plonów się nie miga !!!

  • Odmiana wielorzędowa.

  • Charakteryzuje się rekordowym poziomem plonowania. Bardzo wysokie plony odnotowano w Polsce oraz Niemczech.

  • Szczególnie przydatna do intensywnej technologii uprawy.

  • Wysoka zimotrwałość - 5,0 wg badań COBORU.

  • Posiada grube, dorodne ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu.

  • Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością, co minimalizuje ryzyko wymarzania.

  • Odmiana średnio późna.

  • Z uwagi na podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby, toleruje gorsze stanowiska.

  • Bardzo dobrze się krzewi. Zalecana norma wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m² (ca. 125-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia średnio późny  
Termin dojrzewania średnio późny  
Długość źdżbła średnia  
MTZ wysoka  
Zawartość białka wysoka 5,0
Odporność na wyleganie dobra 7,0
Zimotrwałość wysoka 5,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy dobra 7,4
Rynchosporioza wysoka 8,0
Plamistość siatkowa dobra 7,1
Ciemno brunatna plamistość dobra 7,3
Rdza jęczmienna dobra 7,0
Pleśń śniegowa dobra 7,6


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX