SU VIRENI C1SU VIRENI polecana jest wielkotowarowym gospodarstwom rolnym ceniącym wysokość i jakość plonu, SU VIRENI dzięki wysokiej stabilności słomy i odporności na wyleganie doskonale nadaje się na gleby nawożone obornikiem.

  • bardzo wysoka odporność na wyleganie "8" - wg COBORU,

  • wysoki potencjał plonu w uprawie ekstensywnej,

  • doskonale wykształcone ziarno (MTZ = 55,3g a1 oraz waga hektolitra 69 kg/hl a1).

Copyright 2011 - 2020 by ARTEX