ARKADIA

  • - Plenna, zimotrwała, o niskich wymaganiach glebowych !!!
  • - Nowa,jakościowa pszenica ozima (grupa A).
  • - Odmiana wczesna, wysokością źdźbła zbliżona do pszenicy Bogatka o dobrej odporności na wyleganie.
  • - Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.
  • - Wysoka plenność zwłaszcza w Polsce południowej, zachodniej i centralnej.
  • - Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów (mykotoksyny).
  • - Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych.
  • - Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.
  • - Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
  • - Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 360-390 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 160-190 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła średnia  
MTZ wysoka  
Zawartość białka średnia 5,0
Zawartość glutenu dobra 5,0
Odporność na wyleganie dobra 6,8
Odporność na porastanie dobra 5,0
Zimotrwałość bardzo dobra 6,0

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy średnia 6,4
Rdza brunatna dobra 7,5
Septorioza liści średnia 6,1
Septorioza plew średnia 6,0
Choroby podstawy źdźbła wysoka 7,9
Fuzarioza kłosa dobra 7,6
Pleśń śniegowa dobra 7,1


POWRÓT