GLORIA

Król słabych gleb!

  • - Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych.
  • - Nr 1 na słabe gleby!
  • - Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju.
  • - Posiada bardzo dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę kłosa i septoriozę plew.
  • - Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany Fredro).
  • - Nr 1 w odporności na porastanie!
  • - Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90
  • - Ziarno ma wysoką MTZ, dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu.
  • - Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o bardzo dobrej zdolności krzewienia.
  • - Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia średni  
Termin dojrzewania średni  
Długość źdżbła tradycyjne  
MTZ wysoka  
Zawartość białka dobra 4,0
Odporność na wyleganie dobra 7,0
Odporność na porastanie wysoka 6,0
Zimotrwałość wysoka 5,5

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,3
Rynchosporioza wysoka 8,0
Rdza brunatna wysoka 8,7
Septorioza liści średnia 7,1
Septorioza plew wysoka 8,4
Rdza żółta wysoka 8,5
Pleśń śniegowa dobra 7,6
Fuzarioza kłosa wysoka 8,3
Choroby podstawy źdźbła wysoka 8,3


POWRÓT