FREDRO

Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie !!!

  • - Nowa odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości źdźbła.
  • - Należy do grupy bardzo plennych odmian. Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju.
  • - Cechuje ją bardzo dobra mrozoodporność.
  • - Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów.
  • - Fredro jest odmianą wczesną, co jest szczególnie istotne na słabych stanowiskach, ubogich w wodę.
  • - Nasiona o wysokiej masie 1000 ziaren, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu.
  • - Odmiana o wysokiej liczbie opadania i bardzo dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie.
  • - Ziarno tego pszenżyta cechuje podwyższona zawartość białka, co ma duże znaczenie w żywieniu zwierząt.
  • - Przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
  • - Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 350-380 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 160-180 kg/ha). W przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła tradycyjne  
MTZ wysoka  
Zawartość białka wysoka 6,0
Odporność na wyleganie dobra 7,1
Odporność na porastanie bardzo dobra 6,0
Zimotrwałość dobra 4,5

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy dobra 6,5
Rynchosporioza wysoka 8,0
Rdza brunatna wysokaa 8,0
Septorioza liści dobra 7,2
Septorioza plew dobra 7,6
Choroby podstawy źdźbła wysoka 8,2
Fuzarioza kłosa wysoka 8,0
Rdza żółta dobra 7,6
Pleśń śniegowa bardzo dobra 7,5


POWRÓT