GRENADO

Najpopularniejsze pszenżyto w Europie !!!

  • - Odmiana półkarłowa.
  • - Wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo - klimatycznych.
  • - Jest jedna z najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce.
  • - Posiada bardzo dobrą odporność na wyleganie.
  • - Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą!
  • - Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości.
  • - Grenado jest już szeroko uprawiane w Europie.
  • - Według badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego (wysoki uzysk spirytusu).
  • - Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że Grenado może być uprawiane również na glebach słabych.
  • - Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością krzewienia, dlatego wymaga rzadszych siewów - około 320 -350 nasion na 1 m2, co daje około 130-150 kg nasion na ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia średnio wczesny  
Termin dojrzewania średnio wczesny  
Długość źdżbła bardzo krótkie  
MTZ średnia  
Zawartość białka niska 3,0
Odporność na wyleganie wysoka 7,7
Odporność na porastanie dobra 5,0
Zimotrwałość wysoka 5,5

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,0
Rynchosporioza wysoka 7,9
Rdza brunatna wysoka 8,4
Septorioza liści dobra 7,0
Septorioza plew dobra 7,4
Choroby podstawy źdźbła wysoka 8,1
Fuzarioza kłosa dobra 7,6
Rdza żółta niska 4,8
Pleśń śniegowa wysoka 8,0


POWRÓT