ORINOKO

  Plon, zdrowotność, odporność na porastanie!
 • - Pszenżyto Orinoko to najnowsza, bardzo plenna odmiana hodowli DANKO zarejestrowana w 2017 roku.
 • - Poza Polską uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w wielu państwach Europy.
 • - Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej.
 • - Pszenżyto Orinoko charakteryzuje się rewelacyjną odpornością na choroby, w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą, oraz choroby podstawy źdźbła.
 • - Posiada bardzo dobrą zimotrwałość – 6,0
 • - Jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie.
 • - Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.
 • >
 • - Ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu.
 • - Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu.
 • - Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to 250-300 kiełkujących ziaren/m2, tj. ca.140-170 kg/ha.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia średni  
Termin dojrzewania średnio wczesny  
Długość źdżbła krótkie  
MTZ wysoka  
Zawartość białka dobra 5,0
Odporność na wyleganie wysoka 7,3
Odporność na porastanie wysoka 6,0
Zimotrwałość wysoka 6,0

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,1
Rynchosporioza wysoka 8,3
Septorioza liści dobra 7,1
Septorioza plew dobra 7,6
Choroby podstawy źdźbła wysoka 7,9
Fuzarioza kłosa dobra 7,6
Rdza żółta wysoka 8,1
Pleśń śniegowa wysoka 8,8


POWRÓT