PROBUS

  • - Wysoki potencjał plonowania – 112% wzorca (COBORU doświadczenia rejestrowe).
  • - Doskonała zimotrwałość 6o (w doświadczeniach rejestrowych COBORU).
  • - Doskonała mrozoodporność 6,0.
  • - Bardzo dobra odporność na wyleganie.
  • - Wysoka masa 1000 ziaren.
  • - Dobra odporność na choroby grzybowe, a zwłaszcza fuzariozę kłosów.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia średnio wysoka 7,5
Termin dojrzewania średnio wysoka 7,5
Wysokość roślin niska 3,0
MTZ średnia 6,0
Zawartość białka średnia 6,0
Odporność na wyleganie wysoka 9,0
Mrozoodporność wysoka 9,0
Tolerancja na zakwaszanie gleby wysoka 9,0

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy średnia 7,5
Rynchosporioza wysoka 8,5
Septorioza liści średnio wysoka 7,5
Fuzarioza kłosów wysoka 8,5
Rdza brunatna wysoka 9,0
Pleśń śniegowa wysoka 9,0
Rdza żółta śrdnio wysoka 7,5
Septorioza plew wysoka 8,5
Choroba podstawy źdzbła wysoka 9,0


POWRÓT