ROTONDO

Rekordowy plon !!!

Grube ziarno !!!

Rewelacyjna krzewistość !!!

Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016 !!!

  • - Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności.
  • - Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej Polski.
  • - Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju.
  • - Posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka.
  • - Rotondo jest odmianą średnio wczesną.
  • - Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej.
  • - Charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych.
  • - Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia średni  
Termin dojrzewania średni  
Długość źdżbła krótkie  
MTZ wysoka  
Zawartość białka średnia 3,0
Odporność na wyleganie dobra 7,9
Odporność na porastanie dobra 5,0
Zimotrwałość wysoka 5,5

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 7,8
Rynchosporioza dobra 7,4
Fuzarioza kłosa dobra 7,6
Rdza brunatna wysoka 7,8
Septorioza liści średnia 6,1
Choroby podstawy źdźbła wysoka 7,9


POWRÓT