BOJKO

Odmiana wzorcowa w badaniach Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych

  • - Odmiana populacyjna.
  • - Wysokość łanu: 153 – 128 cm.
  • - Odporna na rdzę brunatną.
  • - Wysoce odporna na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew.
  • - Nie poraża się sporyszem.
  • - Dzięki kompleksowej odporności na choroby grzybowe jest przydatna do upraw ekologicznych.
  • - Odmianę cechuje wysoka (12,7–14,8%s.m.) zawartość białka w ziarnie.
  • - Wysoka liczba opadania (258 – 260 sek.).
  • - Odmiana żyta Bojko jako zboże jare przy umiarkowanym nawożeniu na poziomie 50 kg N/ha daje plon około 50 dt/ha.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania średni  
Wysokość roślin średnia  
Odporność na porastanie ziarna wysoka 6,0
Zimotrwałość bardzo wysoka  
Zawartość glutenu wysoka  
Odporność na wyleganie wysoka 7,3

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 7,3
Rynchosporioza średnio wysoka 8,0
Rdza brunatna wysoka 7,3
Rdza źdzbłowa wysoka 7,3
Septorioza liści średnio wysoka 6,1
Brunatna plamistość liści wysoka 7,2


POWRÓT