DAŃKOWSKIE GRANAT

Nagrodzone Złotym Medalem Polagra Premiery 2018!

  • - Odmiana żyta populacyjnego o wyjątkowej plenności również w monokulturze.
  • - Charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania, przydatna do uprawy na glebach słabszych.
  • - Posiada dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę źdźbłową i rynchosporiozę.
  • - Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych predestynuje je do uprawy na cele młynarsko-piekarnicze.
  • - Odmiana o nadzwyczajnej krzewistości – zaleca się niską normę wysiewu nasion.
  • - Szybkie wschody, nawet w czasie suszy.
  • - Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 240-260 kiełkujących nasion na 1m2 (około 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe  Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła średnie  
MTZ wysoka  
Liczba opadania: dobra 5,0
Zawartość białka wysoka 6,0
Odporność na wyleganie średnia 6,0

Odporność na choroby  Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,0
Rynchosporioza dobra 7,3
Rdza brunatna dobra 7,1
Septorioza liści średnia 6,5
Choroby podstawy źdźbła: dobra/td> 7,5
Rdza źdźbłowa: dobra 7,6


POWRÓT