SU PERFORMER F1TURBO nowej generacji – mistrz plonowania !!!

  • Czołowy poziom plonowania wg COBORU i BSA Niemcy – 9/9 pkt., zarówno w intensywnym, jak i ekstensywnym poziomie uprawy,

  • Wyróżniający się jesiennym, jak i wiosennym rozwojem roślin,

  • Stabilne źdźbło, zdrowe liście i ekstremalnie stabilna liczba opadania.


  • SU PERFORMER F1jest czołowa odmiana nowej generacji żyta mieszańcowego tzw. TURBO 2.0. Charakteryzuje się nadzwyczajna dynamika rozwoju roślin, zarówno jesiennego, jak i wiosennego, znakomicie niwelując ewentualne straty i uszkodzenia po zimie. SU PERFORMER F1doskonale nadaje się na każde stanowisko uprawy, również te o wilgotnych warunkach dojrzewania. Rośliny średnie do niskich o dobrej odporności na wyleganie oraz o dobrej zdrowotności liścia. Ponadto SU PERFORMER F1cechuje się bardzo dobra stabilnością plonu. Dzięki sumie doskonałych cech, mieszaniec zarejestrowany jest w 4 krajach Europy i uprawiany z wielkim powodzeniem na obszarze uprawy żyta w całej Europie.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin dojrzewania średni 5,0
MTZ dobra 5,0
Potencjał plonu A1 bardzo wysoki 9,0
Potencjał plonu A2 bardzo wysoki 9,0
Liczba opadania: wysoka 7,0
Zawartość białka średni 4,0
Odporność na wyleganie średni 5,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,0
Rynchosporioza wysoka 8,0
Rdza brunatna dobra 6,0
Zawartość białka dobra 4,0
Liczba opadania dobra 7,0
Lepkość kleiku skrobiowego dwysoka 8,0
Temperatura kleikowania wysoka 8,0


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX