ELLE CI    Plon Twoich marzeń !!!


  • Rewelacyjna plenność.

  • Odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent do pasz dla trzody i drobiu.

  • Bardzo dobra odporność na choroby.

  • Odmiana średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.

  • Średnio wczesna o grubym ziarnie.

  • Uniwersalna, zalecana na gleby dobre z możliwością uprawy na słabszych stanowiskach (posiada podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby).

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia średniowczesny  
Termin dojrzewania średniowczesny  
Długość źdżbła średniA  
MTZ wysoka  
Zawartość białka średnia 4,0
Gęstość ziarna wysoka 6,0
Odporność na wyleganie dobra 6,7

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy bardzo dobra 8,5
Rynchosporioza bardzo dobra 8,0
Plamitość siatkowa dobra 7,5
Rdza jęczmienna bardzo dobra 8,5


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX