ZBOŻA JARE

JĘCZMIEŃ

PSZENŻYTO

PSZENICA

OWIES ZWYCZAJNY

ŻYTO

BOBIKPOWRÓT