TELIMENA CI    Nadzwyczajnie grube ziarno!


  • Najnowsza, bardzo wczesna odmiana pszenicy jarej.

  • Charakteryzuje się grubym ziarnem o bardzo dobrych parametrach jakościowych, grupa E/A (MTZ ok. 50 g – na poziomie pszenic ozimych).

  • Bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, DTR, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów.

  • Przydatna do uprawy na glebach słabszych oraz doskonale się sprawdza jako komponent mieszanek zbożowych.

  • Posiada rośliny średniej wysokości i o dobrej odporności na wyleganie.

  • Odmiana przewódkowa.

  • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 400-420 kiełkujących ziaren na 1 m2, (ca. 200-220 kg/ha).

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny  
Termin dojrzewania wczesny  
Długość źdżbła średnie  
MTZ wysoka  
Zawartość białka wysoka 8,0
Zawartość glutenu wysoka 8,0
Gęstość ziarna dobra 6,0
Odporność na wyleganie dobra 7,8
Odporność na porastanie wysoka 6,0

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 8,2
Rdza brunatna wysoka 8,3
Rdza żółta dobra 7,7
Septorioza liści dobra 7,0
Septorioza plew dobra 7,2
Choroby podstawy źdźbła wysoka 7,9
Fuzarioza kłosa wysoka 8,0


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX