HUGO CI  • Nr 1 plonowania w Polsce w 2018 roku.

  • Najwyższa odporność na septoriozę plew i brunatną plamistość wśród zarejestrowanych odmian.

  • Wysoka MTZ.

  • Ziarno dobrze wyrównane.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe      Skala 9°

Termin kłoszenia wczesny 2,0
Termin dojrzewania średni 3,0
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnie 4,0
MTZ wysoka 4,5
Zawartość białka średnia 3,5
Wysokość niska 2,0
Odporność na wyleganie średnia 3,5

Odporność na choroby      Skala 9°

Mączniak prawdziwy wysoka 5,5
Rdza brunatna wysoka 5,0
Rdza żółta wysoka 5,5
Septorioza liści wysoka 4,5
Septorioza plew wysoka 6,0
Brunatna plamistość liści wysoka 6,0
Fuzarioza kłosa wysoka 6,0


Copyright 2011 - 2020 by ARTEX