BOJKO CI  • Wysokoplonująca odmiana populacyjna.

  • Wysoka zawartość białka.

  • Odmiana odporna na rdzę brunatną.

  • Pierwsza polska odmiana przewódkowa żyta.

  • Rośliny dość wysokie, średnio tolerancyjne na zakwaszenie gleby.

  • Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny.
  • Duża odporność na porastanie w kłosie.
  • Odmiana przydatna do upraw ekologicznych.

Podstawowe zalecenia agrotechniczne

Wymagania glebowe i przedplon

Żyto jare ma nieduże wymagania glebowe i dlatego też można je wysiewać najsłabszych kompleksach glebowych, choć bardzo dobrze plonuje na glebach lepszych. Jest też mniej wrażliwe od innych zbóż jarych na niedobory wody, ma ona jednak znaczący wpływ na wysokość plonu. Najlepszymi przedplonami są rośliny strączkowe, ziemniaki, a także owies i jęczmień.

Uprawa roli

Prawidłowa uprawa gleby ma istotny wpływ na wysokość i jakość plonu. Po zbiorze przedplonu należy wykonać pełny zespół uprawek pożniwnych. Orka zimowa powinna być wykonana w miarę wcześnie (październik, początek listopada). Doprawienie roli przed siewem powinno być staranne, jest to gwarancja szybkich i wyrównanych wschodów. W przypadku siewu jesiennego orka siewna najpóźniej na 2-3 tygodnie przed siewem, najlepiej z wałem Cambella.

Siew

W przypadku odmiany przewódkowej możliwy jest siew wiosenny jak również jesienny. Jesienią odmianę Bojko, siejemy od 15 września do początku października, możliwe jest opóźnienie siewu nawet do 20 października (Wielkopolska). Wiosną należy siać możliwie jak najwcześniej, jak tylko pozwolą warunki agrometeorologiczne. Odmiana jest odporna na wymarzanie, dlatego też nie ma ryzyka uszkodzeń roślin przez przymrozki. Zalecana obsada roślin: 300-350 szt/m2, tj. ok. 120-130kg/ha. W przypadku siewów wcześniejszych można obniżyć dawkę o 20kg/ha, a jeżeli siew późniejszy to zwiększyć o 30kg/ha.

Nawożenie

Wysokość nawożenia mineralnego uzależniona jest od zasobności gleby, stanowiska i przewidywanego plonu. Nawożenie fosforowo-potasowe: 40-80 kg P2O5/ha i 60-100 kg K2O/ha. Nawożenie azotowe: 60-90 kg/ ha. Można azot podać w formie nawożenia dolistnego - rozpuszczalny mocznik, w dwóch dawkach po 25 kg/ha. W zależności od potrzeb można zastosować regulator wzrostu Modus 250EC.
Copyright 2011 - 2020 by ARTEX